Ögonlysning

Varför ögonlyser man labradorer? Det är ju inte längre ett krav för att få registrera valpar i SKK. Att röntga armbågarna är inte heller ett krav från SKK, men alla gör det på sina avelsdjur. Labradoren är en relativt frisk ras men det är ändå bra att känna till de sjukdomar och defekter som förekommer i rasen. Det finns hälsoprogram hos Svenska Kennelklubben  och det är de som gäller för registrering. Och det finns hälsorekommendationer hos Labradorklubben som bör följas i aveln det är de som säger att man även ska röntga armbågar och ögonlysa hunden.

PRA (Progressiv Retinal Atrofi)
är den sjukdom som SKK hade hälsoprogram för på labrador och som var skälet till den förr obligatoriska ögonlysningen. Det är en näthinnesjukdom som leder till blindhet, hunden blir gradvis blind,  det kallas öven nattblindhet eftersom mörkerseendet förvinner först. Den typ av PRA som drabbar labradorrasen kallas för prcd-PRA, nedärvningen är autosomalt recessiv. Det betyder att en sjuk individ bär två kopior av den defekta genen, en från sin mamma och en från sin pappa. En individ som har en frisk och en defekt gen visar inga symptom, men är bärare av sjukdomsanlaget och kan därför nedärva sjukdomen till sina barn.  Gentest finns.   Anlagsbärande hund får användas till avel enbart med DNA-testad friförklarad hund. (observera att som friförklarad hund räknas även hundar som är hereditärt fria från anlaget, det vill säga avkomma efter två DNA-testade friförklarade föräldrar). Inga sjuka djur (DNA-test eller ögonlysning) får användas i avel. Det är aldrig förenligt med SKKs grundregler att använda en hund med PRA i avel.
Men det finna andra ögonåkommor som man gärna vill ha koll på och som registreras hos SKK om mna ögonlyser hunden.
Näthinneveck/lindrig Retinal Dysplasi
Ett fåtal små veck eller enstaka större veck i andra delar av näthinnan än som nämnts ovan. SKK kodar dessa som ”näthinneveck”. Det är mängden av förändringar och lokalisationen som avgör om diagnosen blir multifokal retinal dysplasi eller näthinneveck. Näthinneveck hos valpar kan ibland försvinna (”växa bort”). Näthinneveck bedöms med nuvarande erfarenhet inte vara så allvarliga att de ensamma diskvalificerar hunden från avel, även om de skulle vara ärftliga. De är dock defekter som får vägas ihop med hundens övriga fel och förtjänster.
Hund med näthinneveck kan alltså användas i avel. Avkomman bör ögonspeglas vid en ålder av 8 veckor och 1-2 år.
Katarakt (Labradorklubbens rekommendationer)
——————————————————————————–
Total katarakt
Hela linsen är grumlig och ögat är blint. Kan förekomma i ett öga eller i båda. Ovanlig. Kan drabba hundar under 1 års ålder. Dokumentation saknas om eventuell ärftlighet, men defekten är så allvarlig att drabbad hund skall ej användas i avel.
Bakre polär katarakt
Mindre katarakt av varierande storlek i bakre delen av linsen. Kan ibland orsaka nedsatt synförmåga. Misstanke finns om samband mellan bakre polär och total katarakt. All erfarenhet tyder på att defekten är ärftlig, men dokumentation saknas om arvsgången. Hund med bakre polär katarakt skall ej användas i avel.
Övrig partiell katarakt
De små katarakterna i främre delen av linsen har med nuvarande erfarenhet inte bedömts vara så allvarliga att de ensamma diskvalificerar hunden från avel, även om de skulle vara ärftliga. De är dock defekter som får vägas ihop med hundens övriga fel och förtjänster.
——————————————————————————–
Entropion
Inåtrullning av ögonlock, vanligen yttre delen av undre ögonlocken. Tillståndet är ofta smärtsamt och kan leda till komplikationer i hornhinnan med nedsatt synförmåga som följd. Hund med entropion, som inte beror på skada eller annan icke ärftlig orsak, skall inte användas i avel.
Näthinneveck/lindrig Retinal Dysplasi RD
Ett fåtal små veck eller enstaka större veck i andra delar av näthinnan än som nämnts ovan. SKK kodar dessa som ”näthinneveck”. Det är mängden av förändringar och lokalisationen som avgör om diagnosen blir multifokal retinal dysplasi eller näthinneveck. Näthinneveck hos valpar kan ibland försvinna (”växa bort”). Näthinneveck bedöms med nuvarande erfarenhet inte vara så allvarliga att de ensamma diskvalificerar hunden från avel, även om de skulle vara ärftliga. De är dock defekter som får vägas ihop med hundens övriga fel och förtjänster.
Hund med näthinneveck kan alltså användas i avel. Avkomman bör ögonspeglas vid en ålder av 8 veckor och 1-2 år.

Total katarakt
Hela linsen är grumlig och ögat är blint. Kan förekomma i ett öga eller i båda. Ovanlig. Kan drabba hundar under 1 års ålder. Dokumentation saknas om eventuell ärftlighet, men defekten är så allvarlig att drabbad hund skall ej användas i avel.
Bakre polär katarakt
Mindre katarakt av varierande storlek i bakre delen av linsen. Kan ibland orsaka nedsatt synförmåga. Misstanke finns om samband mellan bakre polär och total katarakt. All erfarenhet tyder på att defekten är ärftlig, men dokumentation saknas om arvsgången. Hund med bakre polär katarakt skall ej användas i avel.
Övrig partiell katarakt
De små katarakterna i främre delen av linsen har med nuvarande erfarenhet inte bedömts vara så allvarliga att de ensamma diskvalificerar hunden från avel, även om de skulle vara ärftliga. De är dock defekter som får vägas ihop med hundens övriga fel och förtjänster.
Entropion
Inåtrullning av ögonlock, vanligen yttre delen av undre ögonlocken. Tillståndet är ofta smärtsamt och kan leda till komplikationer i hornhinnan med nedsatt synförmåga som följd. Hund med entropion, som inte beror på skada eller annan icke ärftlig orsak, skall inte användas i avel.
Idag var vi och ögonlyste Mira och Nova, de hade felfria ögon

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s