Varför har vi inget hälsoprogram för (mot) PRA?

Jag var en av motionärerna på 90-talet som försökte väcka frågan om avel på gentestade anlagsbärare för PRA.  Min tanke var aldrig att kravet på ögonlysning skulle tas bort och vi enbart skulle vara hänvisade till gentestet. Min ambition var att gentestet skulle kunna användas som ett komplement så man slapp skrota värdefulla linjer ur aveln när ett PRAfall upptäcktes.  Många är de värdefulla avelsdjur som fick tas ur aveln på grund av PRA.  Jag har alltid undrat varför kavet på ögonlysning togs bort. Svaret jag fått från Labradorklubben när jag frågar om det är att SKK inte kan ha två bekämpningsprogram för samma sak.  ???????

 

Nu har jag gått igenom SKKs gamla protokoll och funnit en del intressanta saker.  Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté den 4 och 5 februari 2000 finns en ansökan från Svenska Spaniel och Retrieverklubben om registrering av DNA-test för PRA gällande labrador retriever.

 

I protokoll SKK / AK nr 3-2006 finns förtydligande till protokoll SKK / AK nr 2/2006. Där sägs

1: SKK har central registrering av prcd-PRA för labrador retriever

2: DNA-testad anlagsbärande hund kan användas tillsammans med DNA-testad fri hund.

3: Nuvarande hälsoprograms krav avseende ögonlysning ska följas för registrering av valpkull.

 

Bra där, så ville jag ha det. Men sen kommer det intressanta som jag inte förstår.

I SKK / AK nr 3-2007 finns protokollfört en ansökan från Labrador Retrieverklubben med tillstyrkan av Svenska Spaniel och Retrieverklubben om att avsluta det nuvarande hälsoprogrammet för PRA. AK biföll ansökan att gälla fr o m 2007-07-01. Så numera har vi bara hälsoprogram (eller vad man ska kalla det) på gentest för prcd-PRA.

I den ansökan finns önskemålet att kravet på ögonlysning för registrering av valpar tas bort.

 

 

 

Nedan  finns paragraferna i fulltext.

 

 

 

Från SKKs hemsida:

”PRA (progressiv retinal atrofi) är ett samlingsnamn för en grupp ögonsjukdomar som har liknande symtom. En av dessa sjukdomar kallas prcd-PRA och förekommer i en rad olika hundraser. Sjukdomen orsakar en progressiv tillbakabildning av cellerna (tappar och stavar) i näthinnan, även om de till en början verkar utvecklas normalt. Först drabbas stavarna, vilka kan arbeta i svagt ljus. Hunden blir då ”nattblind” och kan inte se i mörker. Sedan förlorar tapparna successivt sin funktion i dagsljus. De flesta hundar med prcd-PRA blir så småningom helt blinda. Sjukdomen nedärvs autosomalt recessivt, vilket innebär att den drabbade hunden fått sjukdomsanlag från båda sina föräldrar. Forskare vid det amerikanska företaget OptiGen har identifierat genen som orsakar prcd-PRA hos ett antal hundraser.

Det är viktigt att veta att inte alla sjukdomar som drabbar näthinnan är PRA, och att alla PRA-sjukdomar inte är prcd-formen av PRA. Det genetiska testet för prcd-PRA är därför bara informativt för prcd-PRA, inte för någon av de andra typerna av PRA. För att resultatet ska registreras i SKKs veterinärdatabas krävs att SKKs särskilda prcd-PRA remiss används. ”

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté den 4 och 5 februari 2000 på Eklundshof, Uppsala.

§ 16 Ansökan från Svenska Spaniel och Retrieverklubben om registrering av DNA-test för PRA gällande labrador retriever.

 

 

 

SKK / AK nr 3-2006

§ 74 Föregående protokoll SKK/AK nr 2/2006

Förelåg justerat protokoll från AKs sammanträde den 26 april 2006.

 

Efter diskussion beslöt AK göra följande förtydligande och tillägg gällande § 45 b och DNA-test för prcd-PRA.

 

SKK har central registrering av prcd-PRA för labrador retriever, pudel (toy-, dvärg- och mellan-), svensk lapphund, finsk lapphund, lapsk vallhund och australian cattledog. SKK ska tillsammans med berörda special- och rasklubbar diskutera och fatta beslut angående utformning av nytt hälsoprogram för ögon. Fram till dess att nytt program utformats gäller följande för prcd-PRA:

Resultat från DNA-test förs endast in i SKKs veterinärdataregister i de fall då SKKs remiss använts och dess anvisningar följts.

 

För de raser (pudel och labrador retriever) som har central registrering av prcd-PRA och omfattas av hälsoprogram mot PRA har, under en övergångsperiod, en lättnad beviljats avseende anlagsbärare. Lättnaden innebär att DNA-testad anlagsbärande hund kan användas tillsammans med DNA-testad fri hund. För hund där resultat från Optigens mutationsspecifika test för prcd-PRA erhållits utan att SKKs remiss använts, kan resultat åberopas vid registrering av valpkull, men resultatet förs då inte in i SKKs veterinärdataregister. Eventuell avkomma åläggs automatiskt avelsspärr. Spärren kan dock hävas om avkomman DNA-testas som fri eller anlagsbärare.

 

Avkomma efter två DNA-testade fria hundar registreras inte som hereditärt fri (stamtavlefriad) utan tillsvidare krävs eget resultat från DNA-test.

 

Att använda affekterad hund i avel är alltid ett brott mot SKKs Grundregler oberoende av om rasen ingår i hälsoprogram.

Nuvarande hälsoprograms krav avseende ögonlysning ska följas för registrering av valpkull.

SKKs remiss får användas för utländska hundar och resultatet registreras i SKKs veterinärdataregister.

Beslöt AK därefter att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

 

SKK / AK nr 1-2007

§ 6 DNA-test

Förelåg minnesanteckningar från diskussionsmöte den 12 december 2006 gällande hälsoprogram för prcd-PRA på labrador retriever. Klubbens styrelse avser nu att för sitt Fullmäktigemöte lägga fram förslag till hälsoprogram som bygger på frivillig DNA-test av avelsdjur enligt en skrivelse 2007-01-19.

Noterade AK skrivelsen och konstaterade att begreppet hereditärt fri måste klargöras (se vidare § 19).

 

Protokoll

SKK / AK nr 3-2007

§ 89

Labrador retriever. Prcd-PRA

Förelåg ansökan från Labrador Retrieverklubben med tillstyrkan av Svenska Spaniel och Retrieverklubben om att avsluta det nuvarande hälsoprogrammet för PRA. Ansökan innebär att den centrala registreringen avseende såväl ögonlysning som resultat från DNA-test för prcd-PRA kvarstår, dock utan krav på obligatorium. Klubben önskar också att hereditärt fri hund redovisas.

Beslöt AK bifalla ansökan att gälla fr o m 2007-07-01. Konstaterade AK att det alltid är ett brott mot SKKs grundregler att använda affekterad hund till avel och att känd anlagsbärare vid avel enbart får användas tillsammans med hund som är DNA-testad fri/clear för prcd-PRA eller är hereditärt fri. Utvecklingen i rasen gällande prcd-PRA ska följas kontinuerligt av klubben och en utvärdering göras senast om fem år. Betonade AK klubbens ansvar för att en kraftig informationsinsats görs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s