Nu är HD-index infört och presenteras SKKs hemsida Avelsdata

Angående HD-index som släpptes idag. Man har uppfattat rekommendationerna som att det bara är OK att använda hundar med index störrre än 100. Det vore tacknämligt att få reda på vad som vägs in och med vilka vikter och även vilka normalvärden som satts på de olika graderingarna. Som jag kan se det nu efter några timmars genomgång av hundars resultat så tycker jag att B-höfter straffas för hårt. Är inte en B-höft att betrakta som fri? Hur kan då en hund med B-höft och som har 17 röntgade avkommor, varav 13 med A och 4 B, ha ett HD-index på 94? Tilläggas ska att just i detta fallet finns inte hundens föräldrars resultat i SKKs register så det är bara hunden och avkommorna som bestämmer index. En hund som lämnat 17 fria avkommor (och en oröntgad) borde väl ändå vara något som främjar aveln.


Fenotypen för HD och ED påverkas, utöver arvsanlagen också av olika miljöfaktorer. Även detta
bidrar till att enbart individens egen HD-/ED-status
är ett osäkert mått på dess genotyp. Olika såkallade
systematiska miljöfaktorer kan påverka röntgenresultatet. Några exempel på sådana faktorer är hundens
kön, ålder vid röntgen och vilket sederingspreparat
som använts vid röntgentillfället. Vid skattning av
avelsvärden kan man ta hänsyn till och korrigera för
effekten av olika systematiska miljöfaktorer som kan
inverka på undersökningsresultatet
Fenotypen för HD och ED påverkas, utöver arvsanlagen också av olika miljöfaktorer. Detta  bidrar till att enbart individens egen HD-/ED-status  är ett osäkert mått på dess genotyp. Olika systematiska miljöfaktorer kan påverka röntgenresultatet. Den statistiska modell som används av SKK vid skattning av avelsvärden för HD och ED inkluderar effekt av kön, födelsemånad, ålder vid röntgen,  undersökningsår, sederingspreparat (endast för HD)  samt kombinationen av veterinärklinik och undersökningsår.  Vid skattning av avelsvärden kan man ta hänsyn till och korrigera för  effekten av olika systematiska miljöfaktorer som kan inverka på undersökningsresultatet. Det innebär alltså att två kullsystrar med A-höfter får olika index beroende på att de  röntgats på olika ställen. Undrar vilken klinik som klassas som bra och vilken som klassas som dålig och vad det är som gör skillnaden.
Den referenspopulation som används vid beräkning  av SKKs index för HD och ED innehåller svenska  hundar födda under en femårsperiod, definierad som  år n-6 till n-2 där n är innevarande år. I den nu gällande referenspopulationen har A-hunden index 106 och B-hunden 94.
SKKs rekommendation är att föräldradjurens genomsnittliga HD-/ED-index vid parningstillfället ska vara  större än 100, det vill säga (index_far + index_mor)/2 > 100. Det kan bli svårt att uppfylla till en början, alltför många friröntgade hundar som används i avel idag har index under 100, de som har över och står utanför aveln gör det av någon anledning. Hoppas inte folk stirrar sig blinda på avelsindex nu och struntar i alla andra saker man måste ta hänsyn till i aveln.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s