Spannmålsfria hundfoder leder till Hjärtfel

Jag rekommenderar mina valpköpare att använda ett valpfoder anpassat för storvuxna raser, s.k. Large Breed, under första året. Också att undvika spannmålsfria foder som ersatt spannmål med potatis och olika ärt och baljväxter, dessa foder har visat sig leda till hjärtfel.   Flera studier har stöttat teorin om taurinbrist

Läs här vad FDA säger

men här kommer en forskningsstudie som analyserat friska hundar med avseende på EKG, hjärtbiomarkörer och taurinkoncentrationer

”Effect of type of diet on blood and plasma taurine concentrations, cardiac biomarkers, and echocardiograms in 4 dog breeds.”

Adin, D, Freeman, L, Stepien, R, et al.

J Vet Intern Med. 2021; 35: 771–779.

https://doi.org/10.1111/jvim.16075

Denna studie finansierades av ett AKC-anslag. Den är öppen, så vem som helst kan läsa den.

SAMMANFATTNING:

Denna studie bedömde hjärthälsa och funktion hos fyra raser av hundar (Doberman Pinscher, Golden Retriever, Dvärgschnauzer och Whippet) som äter dieter klassificerade mellan ”grain-free” (GF) och ”grain-inclusive” (GI) samt mellan de som innehåller ärtor, linser eller potatis i topp tio ingredienser (FDA-PLP) och de som inte (NoFDA-PLP).

Hundarna som rekryterades var friska utan någon historia av DCM.

Studien fann att hundar i GF-gruppen och FDA-PLP-gruppen har statistiskt signifikanta nivåer av ”hjärttroponin-1”, en förening som vanligtvis är låg hos friska hundar, men som är förknippad med skador på kardiomyocyter, hjärtcellerna.

Dessutom fann studien att under EKG hade hundar på FDA-PLP-dieter fler VPC (ventrikulära premature komplex, en arytmi) på 10 % jämfört med hundar på NoFDA-PLP-dieter (2 %).

Studien fann ingen signifikant skillnad i ekokardiogramparametrar eller helblodstaurin mellan grupperna; detta står i motsats till tidigare studier, men kan bero på att studien rekryterade friska hundar med låg sjukdomsförekomst. Studien genomfördes också på ett relativt litet antal av varje ras, vilket innebär att små skillnader kanske inte var statistiskt signifikanta på grund av studiedesign.

Planer för valpar 2022

Vi väntar på löp för parning för vårens kullar, först ut i planeringen är en helbrun kull och en helgul kull om allt går enligt plan.
Sätt upp dig på förhandsintresselistan genom att klicka  här
När det är dags för valpar återkommer jag till de som visat intresse här med ett utförligare formulär för att anmäla sig till den faktiska intresselistan.