Konsert för hundar

Är din hund musikalisk? Sjunger den med? Får din hund för lite kulturell stimulans? Boka en resa till Sydney. ”Music for dogs” äger rum den 5 juni. Konserten är gratis. Men är det inte problem med att ta med sin hund till Australien?

Ja jösses vilka påhitt.

Ögonlysning

Varför ögonlyser man labradorer? Det är ju inte längre ett krav för att få registrera valpar i SKK. Att röntga armbågarna är inte heller ett krav från SKK, men alla gör det på sina avelsdjur. Labradoren är en relativt frisk ras men det är ändå bra att känna till de sjukdomar och defekter som förekommer i rasen. Det finns hälsoprogram hos Svenska Kennelklubben  och det är de som gäller för registrering. Och det finns hälsorekommendationer hos Labradorklubben som bör följas i aveln det är de som säger att man även ska röntga armbågar och ögonlysa hunden.

PRA (Progressiv Retinal Atrofi)
är den sjukdom som SKK hade hälsoprogram för på labrador och som var skälet till den förr obligatoriska ögonlysningen. Det är en näthinnesjukdom som leder till blindhet, hunden blir gradvis blind,  det kallas öven nattblindhet eftersom mörkerseendet förvinner först. Den typ av PRA som drabbar labradorrasen kallas för prcd-PRA, nedärvningen är autosomalt recessiv. Det betyder att en sjuk individ bär två kopior av den defekta genen, en från sin mamma och en från sin pappa. En individ som har en frisk och en defekt gen visar inga symptom, men är bärare av sjukdomsanlaget och kan därför nedärva sjukdomen till sina barn.  Gentest finns.   Anlagsbärande hund får användas till avel enbart med DNA-testad friförklarad hund. (observera att som friförklarad hund räknas även hundar som är hereditärt fria från anlaget, det vill säga avkomma efter två DNA-testade friförklarade föräldrar). Inga sjuka djur (DNA-test eller ögonlysning) får användas i avel. Det är aldrig förenligt med SKKs grundregler att använda en hund med PRA i avel.
Men det finna andra ögonåkommor som man gärna vill ha koll på och som registreras hos SKK om mna ögonlyser hunden.
Näthinneveck/lindrig Retinal Dysplasi
Ett fåtal små veck eller enstaka större veck i andra delar av näthinnan än som nämnts ovan. SKK kodar dessa som ”näthinneveck”. Det är mängden av förändringar och lokalisationen som avgör om diagnosen blir multifokal retinal dysplasi eller näthinneveck. Näthinneveck hos valpar kan ibland försvinna (”växa bort”). Näthinneveck bedöms med nuvarande erfarenhet inte vara så allvarliga att de ensamma diskvalificerar hunden från avel, även om de skulle vara ärftliga. De är dock defekter som får vägas ihop med hundens övriga fel och förtjänster.
Hund med näthinneveck kan alltså användas i avel. Avkomman bör ögonspeglas vid en ålder av 8 veckor och 1-2 år.
Katarakt (Labradorklubbens rekommendationer)
——————————————————————————–
Total katarakt
Hela linsen är grumlig och ögat är blint. Kan förekomma i ett öga eller i båda. Ovanlig. Kan drabba hundar under 1 års ålder. Dokumentation saknas om eventuell ärftlighet, men defekten är så allvarlig att drabbad hund skall ej användas i avel.
Bakre polär katarakt
Mindre katarakt av varierande storlek i bakre delen av linsen. Kan ibland orsaka nedsatt synförmåga. Misstanke finns om samband mellan bakre polär och total katarakt. All erfarenhet tyder på att defekten är ärftlig, men dokumentation saknas om arvsgången. Hund med bakre polär katarakt skall ej användas i avel.
Övrig partiell katarakt
De små katarakterna i främre delen av linsen har med nuvarande erfarenhet inte bedömts vara så allvarliga att de ensamma diskvalificerar hunden från avel, även om de skulle vara ärftliga. De är dock defekter som får vägas ihop med hundens övriga fel och förtjänster.
——————————————————————————–
Entropion
Inåtrullning av ögonlock, vanligen yttre delen av undre ögonlocken. Tillståndet är ofta smärtsamt och kan leda till komplikationer i hornhinnan med nedsatt synförmåga som följd. Hund med entropion, som inte beror på skada eller annan icke ärftlig orsak, skall inte användas i avel.
Näthinneveck/lindrig Retinal Dysplasi RD
Ett fåtal små veck eller enstaka större veck i andra delar av näthinnan än som nämnts ovan. SKK kodar dessa som ”näthinneveck”. Det är mängden av förändringar och lokalisationen som avgör om diagnosen blir multifokal retinal dysplasi eller näthinneveck. Näthinneveck hos valpar kan ibland försvinna (”växa bort”). Näthinneveck bedöms med nuvarande erfarenhet inte vara så allvarliga att de ensamma diskvalificerar hunden från avel, även om de skulle vara ärftliga. De är dock defekter som får vägas ihop med hundens övriga fel och förtjänster.
Hund med näthinneveck kan alltså användas i avel. Avkomman bör ögonspeglas vid en ålder av 8 veckor och 1-2 år.

Total katarakt
Hela linsen är grumlig och ögat är blint. Kan förekomma i ett öga eller i båda. Ovanlig. Kan drabba hundar under 1 års ålder. Dokumentation saknas om eventuell ärftlighet, men defekten är så allvarlig att drabbad hund skall ej användas i avel.
Bakre polär katarakt
Mindre katarakt av varierande storlek i bakre delen av linsen. Kan ibland orsaka nedsatt synförmåga. Misstanke finns om samband mellan bakre polär och total katarakt. All erfarenhet tyder på att defekten är ärftlig, men dokumentation saknas om arvsgången. Hund med bakre polär katarakt skall ej användas i avel.
Övrig partiell katarakt
De små katarakterna i främre delen av linsen har med nuvarande erfarenhet inte bedömts vara så allvarliga att de ensamma diskvalificerar hunden från avel, även om de skulle vara ärftliga. De är dock defekter som får vägas ihop med hundens övriga fel och förtjänster.
Entropion
Inåtrullning av ögonlock, vanligen yttre delen av undre ögonlocken. Tillståndet är ofta smärtsamt och kan leda till komplikationer i hornhinnan med nedsatt synförmåga som följd. Hund med entropion, som inte beror på skada eller annan icke ärftlig orsak, skall inte användas i avel.
Idag var vi och ögonlyste Mira och Nova, de hade felfria ögon

Reglerna för införsel av hundar och katter ändras

Under sommaren införs ändringar i reglerna för införsel av sällskapsdjur. Jordbruksverket kan ännu inte ange exakt datum för när kraven börjar gälla, men du bör räkna med mitten av juni månad. Ytterligare ändringar genomförs sommaren 2011 och den 1 januari 2012. Vid det senare tillfället kommer flera av de nu gällande särskilda skyddskraven tas bort efter en överenskommelse på EU-nivå. Detta enligt Jordbruksverkets egen hemsida. Lägg märke till att det jag skriver om i detta inlägg är det som stod på denna sida 27/6 – 2010. Innehållet ändras säkert efter ett tag. Därför kopierar jag sidan längst ner i inlägget.  

Om du reser med fler än fem djur krävs hälsoundersökning av djuren inom 24 timmar före resa på grund av att de klassas som handelsdjur.  Men om  man har 4 hundar i bilen är de sällskapsdjur då behöver inte undersökas?  Glöm samåkning till evenemang i andra länder.

Från 1 januari 2012 från länder inom EU gäller att kravet på antikroppskontroll slopas. Jag antar att det är rabies som avses, men det står inte.

Från sommaren 2010 gäller för Norska handelsdjur, det vill säga de djur från Norge, som ska säljas eller byta ägare, reser som frakt (ensamma eller med ägaren) eller reser i grupp om fler än fem djur ska ha id-märkning, rabiesvaccination, godkänd antikroppskontroll samt vara hälsoundersökta inom 24 timmar före resan. Nu blir jag förvirrad. Är det alltså olika regler för en hund jag köper i Norge och en som är min sällskapshund och bara följer med. För visst har det väl inte varit krav på rabiesvaccination med blodprov för att ta hund från Norge förut.

Jag hoppas att de skriver om detta innan det går igenom för nu är det oklart.

Citat från jordbruksverkets hemsida.

Reglerna för införsel av hundar och katter ändras
Under sommaren införs ändringar i reglerna för införsel av sällskapsdjur. Jordbruksverket kan ännu inte ange exakt datum för när kraven börjar gälla, men du bör räkna med mitten av juni månad. Ytterligare ändringar genomförs sommaren 2011 och den 1 januari 2012. Vid det senare tillfället kommer flera av de nu gällande särskilda skyddskraven tas bort efter en överenskommelse på EU-nivå.
Reglerna för införsel av hundar och katter varierar beroende på från och till vilket land djuren ska resa. Här finns information om vilka förändringar som införs inom EU och vad som gäller när du för in hundar och katter från länder utanför EU. På våra sidor om införsel av hundar och katter finns mer information om införselreglerna. Här hittar du en förteckning över EU-länder och listade länder.

Införsel från länder i EU

Grundkraven för identitetsmärkning, rabiesvaccination, godkänd antikroppskontroll, avmaskning och pass ändras inte. Observera att djuren måste id-märkas före vaccinationen. En vaccination som gjorts före id-märkning är inte giltig för resa. Du kan inte få undantag från det kravet.

Det här är nytt sommaren 2010 från länder inom EU
Avgiften för ansökan om tillstånd att ta in valpar och kattungar som är under tre månader gamla ökas till 900 kronor. Skillnaden är att du nu får ansöka om fem djur per tillstånd.
Danskar som reser till och från Bornholm får ta med sina hundar och katter genom Sverige utan avmaskning, men övriga krav är oförändrade.
Om du reser med fler än fem djur krävs hälsoundersökning av djuren inom 24 timmar före resa på grund av att de klassas som handelsdjur.
En ny typ av rabiesvaccin godkänns, så kallade rekombinanta vacciner.
Det här är nytt sommaren 2011 från länder inom EU
Efter den 3 juli 2011 är tatuering inte en godkänd märkningsmetod. Då måste alla resande djur vara märkta med microchip.
Det här är nytt 1 januari 2012 från länder inom EU
Kravet på antikroppskontroll slopas.
Nuvarande regler för avmaskning görs om, men detaljerna är inte klara än.
Införsel från listade länder utanför EU

Grundkraven för id-märkning, rabiesvaccination, godkänd antikroppskontroll, avmaskning och pass ändras inte. Observera att djuren måste vara id-märkta före vaccinatioen. En vaccination som gjorts före id-märkning är inte giltig för resa. Du kan inte få undantag från det kravet.

Det här är nytt sommaren 2010 från listade länder
Avgiften för ansökan om tillstånd att ta in valpar och kattungar som är under tre månader gamla ökas till 900 kronor. Skillnaden är att du nu får ansöka om fem djur per tillstånd.
Norska handelsdjur, det vill säga de djur från Norge, som ska säljas eller byta ägare, reser som frakt (ensamma eller med ägaren) eller reser i grupp om fler än fem djur ska ha id-märkning, rabiesvaccination, godkänd antikroppskontroll samt vara hälsoundersökta inom 24 timmar före resan.

Det här är nytt sommaren 2011 från listade länder
Efter den 3 juli 2011 är tatuering inte en godkänd märkningsmetod. Då måste alla resande djur vara märkta med microchip.

Det här är nytt 1 januari 2012 från listade länder
Kravet på antikroppskontroll slopas.
Nuvarande regler för avmaskning görs om, men detaljerna är inte klara än.

Införsel från länder utanför EU som inte är listade

Här förändras inte villkoren i sommar. Djuren måste fortfarande vara id-märkta, avmaskade, ha införseltillstånd och sitta i karantän. Observera att tatuering inte är en godkänd märkningsmetod efter den 3 juli 2011. Då måste alla resande djur vara märkta med microchip.

Det här är nytt 1 januari 2012 från länder som inte är listade
Kravet på karantän ersätts av följande: id-microchip + rabiesvaccination + antikroppskontroll 30 dagar efter vaccination + ytterligare 90 dagars väntetid efter datum för antikroppskontroll +  veterinärintyg.
Nuvarande regler för avmaskning görs om, men detaljerna är inte klara än.

Rabiesläget i Europa förbättrat men inte tillfredsställande

Rabiesläget i Europa har förbättrats mycket under de senaste tio åren, men har ännu inte riktigt nått så långt att sällskapsdjur inte riskerar att smittas. EU-kommissionen bedömer att detta mål är uppnått först 2012.
Det här är bakgrunden till EU:s beslut att förlänga övergångstiden för reglerna gällande kraven på transport av sällskapsdjur till och inom EU. Förlängningen gäller till och med 31 december 2011 och gäller samtliga övergångsvillkor som idag gäller vid införsel till Sverige, Finland, Storbritannien, Irland och Malta.

Från och med den 1 januari 2012 slopas alla övergångsregler. Då kommer samma regler att gälla i hela EU. Sannolikt kommer dock ett nytt EU-gemensamt system för skydd mot dvärgbandmask införas 2012.

Kontaktperson för journalister

Maria Cedersmyg, enheten för sällskapsdjur, tfn 036-155019

Lär barnen att inte gå fram till främmande hundar

Man kunde önska att alla människor förstår att hundar är rovdjur, de har tänder att bita med och de kan användas. Tvååringar ska absolut inte släppas fram till främmande hundar. Det spelar ingen roll hur söta hundarna är. En tvååring ska inte ha sin vilja igenom i dessa situationer. För så små barn är det ”Din vilja står i skogen och växer” som gäller.  Alltför många gånger ser man föräldrar som puttar fram sina barn att gå och hälsa på en hund. Det kan vara OK om föräldern pratat med hundägaren föst och hundägaren är med. Jag har vuxit upp med hund men fick ändå tidigt lära mig att respektera främmande hundar särskilt om de satt bundna någonstans. Då hade de rätt att vara ifred. En bunden hund kan inte gå undan då är det mycket lätt den biter om den känner sig trängd. Nu är ju labradoren världens snällaste ras och det är mycket sällan det händer något med en labbe. Men det händer ibland och man vet aldrig när om det är en främmande hund.

Fästingmedel.

Nu är det högsäsong för fästingar.  Fästingarna har ökat i antal de senaste årtiondena och tack vare snön i vintras har väl ännu fler övervintrat. Hundarna fick sina första fästingar ganska tidigt i år.  Vi använder inga fästingmedel på hundarna. Det är gifter och vi är emot användning av gift på djuren.  När man har småbarn  som klänger i pälsen på hundarna så känns det olustigt att ha gift på hundarna, och sen har det gått av gammal vana när barnen blivit stora. Vi plockar fästingarna på hundarna istället. Det är inte så många fästingar som faktiskt bär på smittor, och för att hundarna ska bli smittade ska fästingarna sitta ganska länge. Hundarna tycker dessutom att det är mysigt att bli genompillade varje dag.

Fästingmedel har så många biverkningar. Jag har upplevt utslag och pälsbortfall av droppar. Man har hört talas om kramper och epilepsianfall, utslag, sår och beteenderubbningar av fästinghalsband. Det känns bättre att låta bli. Jag har ännu inte haft en enda hund som fått någon fästingsjuka, fast jag själv har haft Borrelia 3 gånger.

Vikten av att ha en duktig uppfödare i ryggen när man börjar sin uppfödning del ett

Vikten av att ha en duktig uppfödare i ryggen när man börjar sin uppfödning del ett
Min två första hundar av min ras hade jag att lära mig rasen på. Den första var en ren sällskapshund som jag tränade lydnad med på brukshundsklubben. Hans stamtavla var den första jag undersökte rejält.  Det var i början på sjuttiotalet  så det blev papper och penna när jag skrev ner hans stamtalva så långt jag kunde forska på den. 11 generationer fick jag till på  papper. Jag kunde hans stamtavla till sent femtiotal. Plugga stamtavlor var roligt även på den tiden. Det är enklare nu när  allt finns på internet. Min andra hund var min läromästare, min första tik. Hon hette Sea-Birds So Glad You’re Mine. http://labradorretriever.blogg.se/2010/may/min-laromastare.html  Jag letade länge inan jag hittade min första tik. Jag ville inte ha vad som helst. På en utställnign i Linköping för länge länge sedan var det en tik som envisades med att sitta på mina fötter hela tiden, hur jag än flyttade på mig så satte hon sig på mina fötter. En mycket speciell tik. Skorpan. De är mycket speciella tikarna på de linjen och jag älskar det. En tid senare fick jag se en annons om att hon skulle ha en kull valpar. Och jag fick chansen att köpa en tikvalp. Hon kom till oss i början på 90-talet 10 veckor gammal.  Hon kunde allt från födseln och lärde mig hur det skulle vara. Tillsammans har vi tävlat lydnad, startat på jaktprov och varit på utställning. Hon hade oftast förstapris på utställning, vann jaktklassen en gång. Hon hade förstapris på jaktprov på första försöket, det var ju bra att hon kunde för jag är inte jägare och hade då aldrig varit på jaktprov. LP1, och priser i lydnadsklass 2 och 3. Hon gav upp på mig när vi gick kurs i tävlingslydnad högre klasser och lärde oss träna efter ”hårda” metoder, då ville hon inte vara med längre.  Hon var en underbar tik som älskade att apportera och hon visade att labradoren kan lära sig vad som helst och vill det också. En Dual Purpose Labrador, de är ovanliga. Senare köpte jag även min stamtik Sea-Birds Zweet Little Lollipop från samma uppfödare. Uppfödaren till mina två första tikar blev min mentor. Hon är mycket kunnig inom rasen. Aktiv i rasklubben, aktiv och framgångsrik på utställning och gör de arbetsprov som finns för rasen. Hon kan i princip alla hundar i norden och viktigare andra länder och har ett stort kontaktnät. Hon är kunnig i alla sjukdomar och defekter som finns inom rasen och vet vilka linjer de finns i.  Framför allt är hon öppen och talar om vad hon vet, även om det ger henne fiender.  Man kan ju undra ifall en sådan uppfödare finns men  hon finns och hon är min mentor.
Min två första hundar av min ras hade jag att lära mig rasen på. Den första var en ren sällskapshund som jag tränade lydnad med på brukshundsklubben. Hans stamtavla var den första jag undersökte rejält.  Det var i början på sjuttiotalet  så det blev papper och penna när jag skrev ner hans stamtalva så långt jag kunde forska på den. 11 generationer fick jag till på  papper. Jag kunde hans stamtavla till sent femtiotal. Plugga stamtavlor var roligt även på den tiden. Det är enklare nu när  allt finns på internet. Min andra hund var min läromästare, min första tik. Hon hette Sea-Birds So Glad You’re Mine.  Jag letade länge innan jag hittade henne. Jag ville inte ha vad som helst. På en utställning i Linköping för länge länge sedan var det en tik som envisades med att sitta på mina fötter hela tiden, hur jag än flyttade på mig så satte hon sig på mina fötter. En mycket speciell tik. Skorpan. De är mycket speciella tikarna på den linjen och jag älskar det. En tid senare fick jag se en annons om att hon skulle ha en kull valpar. Och jag fick chansen att köpa en tikvalp. Hon kom till oss i början på 90-talet 10 veckor gammal.  Hon kunde allt från födseln och lärde mig hur det skulle vara. Tillsammans har vi tävlat lydnad, startat på jaktprov och varit på utställning. Hon hade oftast förstapris på utställning, vann jaktklassen en gång. Hon hade förstapris på jaktprov på första försöket, det var ju bra att hon kunde för jag är inte jägare och hade då aldrig varit på jaktprov. LP1, och priser i lydnadsklass 2 och 3. Hon gav upp på mig när vi gick kurs i tävlingslydnad högre klasser och lärde oss träna efter ”hårda” metoder, då ville hon inte vara med längre.  Hon var en underbar tik som älskade att apportera och hon visade att labradoren kan lära sig vad som helst och vill det också. En Dual Purpose Labrador, de är ovanliga. Senare köpte jag även min stamtik Sea-Birds Zweet Little Lollipop från samma uppfödare, en systerdotter till min första tik. Uppfödaren till mina två första tikar blev min mentor. Hon är mycket kunnig inom rasen. Aktiv i rasklubben, aktiv och framgångsrik på utställning och gör de arbetsprov som finns för rasen. Hon kan i princip alla hundar i norden och viktigare andra länder och har ett stort kontaktnät. Hon är kunnig i alla sjukdomar och defekter som finns inom rasen och vet vilka linjer de finns i.  Framför allt är hon öppen och talar om vad hon vet, även om det ger henne fiender.  Man kan ju undra ifall en sådan uppfödare finns men  hon finns och hon är min mentor.

Uppfödargrupp på utställning

Ja nu har den möjligheten kommit till mig. Aldrig tidigare har jag haft så många ur min uppfödning anmälda till samma utställning. Jag har inte så stor uppfödning, valparna är sålda över ett stort område och inte till så många utställningsintresserade. Men nu damp det ner ett brev från utställningsarrangörerna. Kul. Detta är jag nybörjare på. Finaler och grupper har jag ingen rutin på. Men man kan ju lära sig. Får väl se om  vi går in med gruppen. Det hänger ju på hur de ser ut tillsammans.  Om ens alla kommer. Lisa fäller så det ryker om henne, det är inte mycket av hennes vanliga päls kvar där nu. Varför är det  alltid så att när man lämnat in utställnigsnmälan så börjar den hunden fälla?  De andra fäller ju inte, de som inte är anmälda.

HD och röntgen

Fia är röntgad och bilderna är avlästa hos SKK. A på höfterna och armbågarna fria!  Underbart. Jag var inte orolig för hennes höfter, vi gjorde PennHip på henne när hon var 6 månader gammal och hon har väldigt bra resultat.


PennHip höftledsröntgen:

Det kan man göra från 4 månader men jag väntar tills de är 6 månader.  Denna röntgen metod har använts sedan 1982 vid universitetet i Pennsylvania, USA. Metoden mäter glappet i leden sk. distraction index ( DI) och hundar med ett värde över 0,55  innebär en större risk för att hunden kan få höftledsdysplasi eller få grad C, D eller E vid SKKs analys.  Metoden kan också ge värdefull information för avelsarbetet med att välja de med lägst DI och tidigt veta vilka som ej lämpar sig som avelshund.  Jag har drabbats av ganska mycket ledfel på en del av mina hundar så jag har satt i system att använda PennHip som ett komplement till SKKs avläsning för att få lite ordning på lederna i min uppfödning.  De digitala röntgenbilderna skickas för analys till Pennsylvania USA, som läser bilder från hela världen. Avläsningssvaret beskriver hur hundens höftled ser ut och vad den har för DI samt hur bra den är inom rasen. Vad som är bra DI varierar mellan raserna. För Labrador ligger median DI på 0,46.  Unga hundar med DI under 0,55 har stor sannolikhet att få grad A och B vid SKK röntgen dvs. friska höftleder och lämpliga för avel. Fia har 0,41 0ch 0,45.

Här är Fias snygga höfter vid 6 månaders ålder. 

Vilken är den bästa hundbilen?

Min bil så klart.  Volvo 945. Världens bästa hundbil. Synd att den inte tillverkas längre. Min har gått 34000 mil nu och de säger på verkstan att de håller till 60.  Vill man ha  mer lastutrymme får man skaffa lastbil, eller van.  Bakhjulsdrift har den också, skitkul att köra på vintern.  I tidningarna idag diskuteras hur lättstulna bilarna är. Min bil finns inte ens med på listan.  Men jag antar att den är lättstulen. Jag har inte försökt att bryta upp låset på den men min gamla Amazon gick att öppna med en spik.  Jag lever efter devisen: ha sådant som folk inte vill stjäla. Dvs en lagom gammal bil som ingen kommer på tanken ens att de ska ta. Den luktar dessutom hund så om de kommer in i den så ångrar de sig nog.

Men man kan ju sätta lås på hundburen /grindarna när man lämnar hundarna i bilen med bakluckan öppen någon gång. Det har jag sett att folk gör, jag har inte kommit så långt än. Jag ska investera i nya gasfjädrar så bakluckan håller sig uppe först.